De derde sessie die Gijs bijwoonde tijdens LEAP ging over het IoT Product Portfolio van Microsoft. De sessie werd geleid door Arjmand Samuel van het Azure Internet of Things Team. Wat is er allemaal mogelijk aan de “Edge” van de cloud?

Azure Internet of Things met IoT Edge

Digitale twins maken het mogelijk om fysieke assets te digitaliseren, te modelleren en te monitoren. Hierbij is simulatie ook een belangrijk onderwerp. Bijvoorbeeld om in een smart building proactief de temperatuur te regelen. Dat moet eerst virtueel getest worden, en vervolgens moet het model dan geployed kunnen worden.

IoT Edge speelt hier een belangrijke rol. De sensoren in een gebouw gebruiken andere (niet-IP) protocollen, en een gateway device kan de brug naar Azure slaan. Op zo’n gateway draait dan IoT Edge. Deze wordt onder andere gebruikt om al lokaal te kunnen filteren en analyseren. Bijvoorbeeld ook privacygevoelige data zoals video feeds.

Opslaan, analyseren en updaten op het device zelf

De data gaat dan niet naar de cloud om te analyseren, maar het model gaat naar het device. Daarnaast kan dit ook gebruikt worden om remote software en configuratie updates te doen op de lokale devices. Op schaal. Zodat je in één keer alle camera’s in een heel gebouw kunt updaten. Ook zorgt zo’n edge device voor de beveiliging van de datastromen. En de veilige opslag van modules en modellen. Zelfs tot op hardware beveiligde opslag.

SQL Server in IoT Edge

Nvidia (waar Microsoft een partnership mee heeft) Deep Stream draait op een GPU (graphical processing unit) en kan op een heel klein device bijvoorbeeld door middel van IoT Edge al een cognitive service in een container draaien en real-time video analyse doen. Zelfs SQL Server is beschikbaar in IoT Edge. Zodra je dan weer internet verbinding hebt, vindt automatisch synchronisate van de data plaats.

Omgekeerd kunnen IoT devices kunnen capabilities sturen, zodat je weet wat je er wel en niet naar toe kunt deployen.

Meer weten of direct aan de slag?

Wil je meer weten over Azure Internet of Things en wat de toegevoegde waarde voor jouw organisatie zou kunnen zijn? Neem dan direct contact met ons op.

Wil je alle inzichten vanuit sessies tijdens Microsoft LEAP meekrijgen? Klik dan hier.

Ben je bezig met de cloud transitie en wil je meer weten over het Azure platform en de mogelijkheden ervan? Download dan nu de nieuwste paper van Gijs in ’t Veld, “Integratie als hefboom voor de cloud transitie”.